suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Månsas gemensamma bergskyddsrum

  • Serviceställe

Månsas gemensamma bergskyddsrum är ett gemensamt bergskyddsrum.

Besöksadress

Månsasbacken 5
00630 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 15.11.2023