suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vuxensocialarbete, östra 2

  • Serviceställe

Vuxensocialarbete, östra 2 betjänar i frågor kring kompletterande utkomststöd.

Besöksadress

Kaffegränden 3 B
00980 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 19.3.2023