suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tyynelä grupphem

  • Serviceställe

Tyynelä grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Väinämöinengatan 27
00100 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 2.6.2023