suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Storängens skola Åk 1-6

  • Serviceställe

Storängens skola är en sammanhållen grundskola med årskurserna 1-9. Fram till den år 2015 verkade åk 1-6 och 7-9 var för sig i dåvarande Mårtensbro och Sökövikens skolor.

Storängens skola verkar ännu på två adresser. Skolhuset vid Rektorsgränden 4, åk 1-6, stod färdigt i mars 2012. I fastigheten verkar daghem, förskola, åk 1-6, samt eftermiddagsverksamheten Eftis. Även årskurserna 7-9 har underv ...

Besöksadress

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

02070 Esbo Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 6.4.2024