suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Assistenttjänster och hjälpmedel

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En elev med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd får gratis de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevomsorgstjänster samt särskilda hjälpmedel som behövs för skolgången.

Särskilda hjälpmedel kan beviljas utgående från en ansökan som vårdnadshavaren och skolan gör tillsammans. Till ansökan bifogas en pedagogisk bedömning eller utredning. Expertutlåtande vid behov. Användningen av hjälpmedel beskrivs i planen för lärande eller i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP).

För vem och på vilka villkor

Skolans gemensamma elevvårdsgrupp ansvarar under rektorns ledning för den till skolan anvisade assistenttjänstens riktande till undervisningsgrupperna.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenEsbo stad
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 12.8.2022