suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Assistenttjänster och hjälpmedel

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

En elev med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd får gratis de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevomsorgstjänster samt särskilda hjälpmedel som behövs för skolgången.

Särskilda hjälpmedel kan beviljas utgående från en ansökan som vårdnadshavaren och skolan gör tillsammans. Till ansökan bifogas en pedagogisk bedömning eller utredning. Expertutlåtande vid b ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Skolans gemensamma elevvårdsgrupp ansvarar under rektorns ledning för den till skolan anvisade assistenttjänstens riktande till undervisningsgrupperna.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 4.3.2024