suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Grundläggande utbildning på svenska

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

I grundskolan får barnet en allmänbildande grundutbildning. Alla barn som fyllt sju år och är bosatta i Finland måste gå i skola eller på annat vis fullgöra grundskolans lärokurs. Alla barn i Esbo har skolplats i den egna närskolan.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Esbobor med läroplikt.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024