suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Förlängd läroplikt

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det inte har möjlighet att uppnå de uppställda målen på nio år på grund av en grav funktionsnedsättning eller sjukdom. Beslutet om förlängd läroplikt görs i huvudsak före läroplikten börjar.

Vårdnadshavaren beslutar om ett 5-årigt barn deltar i förskoleundervisning som föregår grundskolan. Sex år gamla barn är läropliktiga.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Barnet kan inte uppnå de uppställda läromålen på nio år på grund av en grav funktionsnedsättning eller sjukdom.

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 30.9.2023