suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sockenbacka hälsostation

  • Serviceställe

Sockenbacka hälsostation betjänar invånarna i bland annat Kånala, Lehtovuori, Smedjebacka, Sockenbacka och Reimars.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med vården av en långvarig sjukdom.

Här på Sockenbacka hälsostation arbetar bland annat hälsovårdare, sjukskötare och läkare.

Besöksadress

Kånalavägen 6-8 C
00370 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.3.2023