suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skillnadens räddningsstation

  • Serviceställe

Skillnadens räddningsstation är en räddningsstation.

Besöksadress

Högbergsgatan 26
00130 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 25.3.2023