suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Räddningsverksamhet

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Räddningsverksamheten säkrar människors liv och hälsa när en brand eller annan olycka, eller hotet därav, kräver brådskande åtgärder. Räddningsverksamheten ansvarar också för skyddet eller räddandet av egendom eller miljön.

Till räddningsverksamheten hör mottagning av alarm, varnande av befolkningen, bekämpning av olyckan eller dess hot, skydd och räddning av olyckans offer och människor, milj ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024