suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Centralräddningsstationen

  • Serviceställe

Helsingfors stads räddningsverk arbetar för huvudstadens och dess invånares och besökares säkerhet.

Besöksadress

Agricolagatan 15
00530 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 27.11.2023