suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ruohola grupphem

  • Serviceställe

Ruohola grupphem betjänar i boendefrågor inom socialvården.

Besöksadress

Skeppsgossegatan 3 F 103-106
00180 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 2.6.2023