suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Naulakallion lastenkoti osasto Kuusela

  • Serviceställe

Naulakallion lastenkoti osasto Kuusela ger anstaltsservice inom barnskyddet.

Besöksadress

Spikbergsvägen 11
00970 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 22.3.2023