suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnskydd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter samt att stödja föräldrarna och andra vårdnadshavare i fostringsuppgiften. Man strävar i första hand efter att barnet/den unga personen ska kunna växa upp och utvecklas i sitt eget hem.

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024