suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Länsi-pohjoisen lastensuojelu, Malmi 3

  • Serviceställe

Länsi-pohjoisen lastensuojelu, Malmi 3 betjänar i frågor kring socialt arbete för barnfamiljer.

Besöksadress

Nedre Malms torg 2
00700 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 17.2.2024