suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Munksnäs hälsostation

  • Serviceställe

Munksnäs hälsostation betjänar invånarna i bland annat Lövö, Munksnäs, Munkshöjden, Näshöjden och Tali.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med ...

Besöksinformation

Bredviksvägen 30

00330 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Basuppgifter

Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 16.5.2022