suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Munksnäs hälsostation

  • Serviceställe

Munksnäs hälsostation betjänar invånarna i bland annat Lövö, Munksnäs, Munkshöjden, Näshöjden och Tali.

Kontakta hälsostationen om du är orolig för din hälsa, får akuta symtom eller behöver stöd med vården av en långvarig sjukdom.

Här på Munksnäs hälsostation arbetar bland annat hälsovårdare, sjukskötare och läkare. Vi betjänar dig även på svenska.

Besöksadress

Bredviksvägen 30
00330 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 12.8.2023