suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kestilä grupphem

  • Serviceställe

Kestilä grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Mässflicksgatan 5 B 24
00180 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.5.2023