suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Järnvägstorgets metrostation D

  • Serviceställe

Järnvägstorgets metrostation D är en metrostation.

Besöksadress

Simonsgatan 1
00100 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 18.4.2024