suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kollektivtrafik

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner samt Kervo och Kyrkslätt. HRT planerar kollektivtrafiken, beställer kollektivtrafikstjänster och fattar beslut bl.a. om de tariffer som ska gälla i området.

Helsingfors stads trafikverk (HST) sköter trafikeringen av spårvägslinjerna och metrolinjerna som beställts av Helsing ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 25.2.2024