suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hermansstads grupphem

  • Serviceställe

Hermansstads grupphem betjänar i boendefrågor inom socialvården.

Besöksadress

Gäddviksgränden 15 A 1
00580 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.5.2023