suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hallonnäs grupphem

  • Serviceställe

Hallonnäs grupphem erbjuder boendetjänster inom handikappservicen.

Besöksadress

Repgränden 8 A 1
00210 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 6.6.2023