suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grannas, Nagu

  • Serviceställe

Grannas är en liten enhet med 18 bostäder som erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg i Nagu. I Grannas närhet finns Furubo som är ett gemenskapsboende.

Grannas serviceboende erbjuder vård på kundens modersmål och enligt individuella behov. Personal är på plats dygnet runt.

Alla har en egenvårdare som skall ge hjälp och stöd för att alla skall få behålla sin funktionsförmåga så länge som möjli ...

Besöksadress

Klockstapelgränd 2
21660 Nagu

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Äldreomsorgsledare
+358 404885589 
(lna/msa)
Grannas avdelning A
+358 404885618 
(lna/msa)
Grannas avdelning B
+358 404885617 
(lna/msa)
Hemvården i Nagu (varje dag kl. 7.30-21.30)
+358 405517913 
(lna/msa)
Kundvägledning för äldre (nya kunder) vardagar kl 9-12
+358 22626174 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 14.2.2024