suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Familjerådgivning, västra arbetsgruppen

  • Serviceställe

Familjerådgivningen erbjuder hjälp till exempel med utmaningar med barnuppfostran och i problematiska familjesituationer.

Besöksadress

Krämarvägen 11 A
00440 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 19.2.2024