suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Familjerådgivningen

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Uppfostrings- och familjerådgivningen erbjuder stöd för familjer med barn under 18 år, som avses i socialvårdslagen.

Familjerådgivningen hjälper dig när

- du vill ha samtalsstöd för frågor kring föräldraskapet och barnuppfostran

- du oroar dig för barnets beteende eller utveckling

- barnet eller tonåringen har problem hemma, på daghemmet, i skolan eller med vänner

- det förekom ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barnfamiljer kan få tjänster från rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor för att främja barnets och den ungas välbefinnande, uppväxt och utveckling samt för att stöda föräldraskapet. Personalen på rådgivningen i uppfostrings- och familjefrågor hjälper också familjer som har svårt att klara av vardagen och som upplever att de egna resurserna inte räcker till. Tjänsten tillhandahålls konfidentiellt.

Rådgivningen omfattar bedömning, handledning och annat stöd i anslutning till barnets och den ungas uppväxt, utveckling, människorelationer och sociala färdigheter. Yrkesutbildad personal inom socialarbete, psykologi och medicin kan medverka i arbetet.

Handledning, rådgivning, undersökningar, individuell terapi, par-, familje- och gruppterapi, talterapi och träning för fosterfamiljer är exempel på arbetsformer.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 31.3.2024