suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Drumsö ungdomsgård

  • Serviceställe

Drumsö ungdomsgård fungerar som ungdomslokal.

Besöksadress

Smedjeviksvägen 10a B
00200 Helsingfors

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 29.5.2023