suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Britas idrottspark / Ishall

  • Serviceställe

Den nya energieffektiva ishallen i Britas öppnades hösten 2021. I byggnaden har man utnyttjat en ny byggteknik som gör att man till och med kan uppnå en energieffektivitet på 60 procent jämfört med den gamla ishallen. Britas istempel har traditionellt varit i hårt bruk och cirka 150 000 personer har använt den varje år. I och med den nya ishallen väntas antalet besökare öka till cirka 170 000 pers ...

Besöksadress

Plottbrinken 8
00630 Helsingfors

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Kultur- och fritidssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 13.8.2023