suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Idrottsplatser inomhus

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Enligt typkodsklassificeringen i den nationella databasen över idrottsanläggningar (LIPAS) finns det sammanlagt cirka 2 100 offentliga idrottsanläggningar i Helsingfors.

Staden upprätthåller över 1 500 idrottsanläggningar varav över 500 är på idrottsservises ansvar. Stadskoncernens övriga sammanslutningar har hand om nästan 1 000 idrottsanläggningar.

Därutöver driver privata företag inom i ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 25.2.2024