suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Åggelby ishall / Träningsishall

  • Serviceställe

Träningsishallen i Åggelby idrottspark är en av stadens egna hallar. Ishallen har endast bokade pass.

Helsingfors stad förfogar över tre ishallar, två i Britas idrottspark och en i Åggelby idrottspark. I Helsingfors finns också många ishallar som upprätthålls av andra aktörer.

Besöksadress

Ståthållarvägen 11
00640 Helsingfors

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Kultur- och fritidssektorn
Uppdaterad: 14.11.2023