suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnpsykiatriska intensivvårdsenheten

  • Serviceställe

Barnpsykiatriska intensivvårdsenheten har ansvar för den psykiatriska vården för barn och ungdomar som placerats i Diakonissanstaltens barnhem.  

Besöksadress

Sylvestervägen 10
00370 Helsingfors

Tjänster

Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 10.1.2023