suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Barnpsykiatrisk avdelningsvård

  • Tjänst
  • 26 kommuner
  • Offentlig tjänst

På de barnpsykiatriska avdelningarna vårdar vi barn när de behöver mera frekvent vård eller undersökning än inom öppenvården.  

Gör så här

Ansvarig för tjänsten

HUS Helsingfors universitetssjukhus
Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 7.3.2024