suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Alvägens språkbadsdaghem

  • Serviceställe

Alvägens språkbadsdaghem ligger i Nickby.

Språkbadsdaghemmet är ett litet daghem med två avdelningar, där finskspråkiga barn vårdas och fostras på svenska. Barnen tillägnar sig det främmande språket via praktiska upplevelser i vardagen.

Alvägens språkbadsdaghem kommer att läsåret 2022-2023 fungera i tillfälliga utrymmen på Nickby-området.

Norra Skolvägen 3 B, 04150 Sibbo

Besöksadress

Daghemmet ligger i Villa Solåker

Norra Skolvägen 3 B
04130 Sibbo

Betjäningstider

måndag-fredag 6.30–17.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Björnungen 3-4 åringar
+358 504135379 
(lna/msa)
Tvättbjörnen 4-5 åringar
+358 504135364 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 24.1.2023