suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Alvägens språkbadsdaghem

  • Serviceställe

Alvägens språkbadsdaghem ligger i Nickby.

Språkbadsdaghemmet är ett litet daghem med två avdelningar, där finskspråkiga barn vårdas och fostras på svenska. Barnen tillägnar sig det främmande språket ...

Besöksinformation

Daghemmet ligger i Nickby hjärta, C-byggnaden.

Södra Skolvägen 3
04130 Sibbo

Betjäningstider

måndag-fredag 6.30–17.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefon
Björnungen 3-4 åringar
+358 504135379 
(lna/msa)
Tvättbjörnen 4-5 åringar
+358 504135364 
(lna/msa)

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 4.7.2022