suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Schaktning på allmänna områden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Om du gör schaktning på gatan, gång- eller cykelvägen, torg eller park, måste du fylla i anmälan om arbete på allmänna områden.

Skaffa först en aktuell ledningsutredning från Ledningstjänsten. Bifoga en plan för tillfälliga trafikarrangemang till anmälan.

Arbetet får inte inleds innan man har fått tillståndsbeslutet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 10.5.2021