suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Rådgivningsbyråer

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Syftet med mödrarådgivningen är att trygga den väntande moderns, fostrets och det nyfödda barnets hälsa. På rådgivningsbyrån får föräldrarna stöd för den stora förändringen som barnets födsel innebär. Dessutom främjar och upprätthåller man hela familjens hälsa och välbefinnande.

Syftet med barnrådgivningen är att trygga barnets hälsa och stöda föräldrarna så att barnet ska ha goda förutsättningar för en sund uppväxt, utveckling och välbefinnande. På barnrådgivningsbyrån kontrollerar man och undersöker barnets uppväxt och utveckling, diskuterar familjens hälsovanor samt frågor som familjen eventuellt funderar över. På rådgivningsbyrån får barnet dessutom vaccineringar mot allvarliga sjukdomar enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid en hälsoundersökning i anknytning till ett åldersstadium fästs uppmärksamhet vid frågor som är aktuella i just det livsskedet. Barnrådgivningen utför en omfattande hälsoundersökning av barn i 4 månaders, 18 månaders och 4 års ålder. Vid hälsoundersökningarna undersöks omständigheter kring barnets hälsa, uppväxt och utveckling samt eventuella särskilda behov.

Omfattande hälsoundersökningar av skolelever ordnas på första, femte och åttonde klassen. Förutom barnets eller den ungas uppväxt och utveckling bedöms hela familjens välbefinnande vid undersökningen. Vid de hälsoundersökningar som ordnas av studenthälsovården undersöks studerandens hälsa och välfärd samt andra omständigheter som påverkar studierna som en helhet.

Vid hälsoundersökningar som erbjuds äldre personer kan man förutom grundläggande undersökningar utreda bland annat minnet, funktionsförmågan, sinnesstämningen och hur personen klarar sig på egen hand. Dessa undersökningar görs på hälsocentralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 19.10.2020