suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kampens rådgivningsbyrå

  • Serviceställe

Hos oss på rådgivningsbyrån vid Kampens familjecenter arbetar hälsovårdare och läkare.

Om du är kund hos mödrarådgivningen eller om ditt barn är kund hos barnrådgivningen kan du kontakta oss i Maisa.

Besöksadress

Malmgatan 3 F
00100 Helsingfors

Betjäningstider

måndag-torsdag 7.00–19.00
fredag 7.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Postadress

00099 Helsingfors Stad

Tillgänglighetsinformation

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 9.2.2024