suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Riksarkivet

Rådgivnings- och styrningstjänst för arkivering och dokumenthantering

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Riksarkivet ger råd och styr myndigheter och andra organisationer som utför ett offentligt uppdrag i frågor som gäller handlingar och varaktig förvaring av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen. Rådgivning ges per e-post. Riksarkivet ger också anvisningar och rekommendationer som stöd för hanteringen av material som ska arkiveras. Tjänsternas syfte är att främja i synnerhet digital arkivering samt att säkerställa användbarheten och tillgängligheten för kulturarv.

Gör så här

Kontakta Riksarkivet (viranomaisohjaus@kansallisarkisto.fi)

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRiksarkivet
Ansvarig för tjänstenRiksarkivet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Riksarkivet
Uppdaterad: 20.1.2022