suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rådgivning i familje- och uppfostringsfrågor

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år.

Vid uppfostrings- och familjerådgivningen får man hjälp med frågor om utveckling och uppfostring av barn eller unga samt föräldraskap. Dessutom kan man söka hjälp för interaktionen i familjen samt vid kriser som barnet eller familjer möter.

Vården planeras och genomförs efter bedöm ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år samt för samarbetspartner som arbetar med dem.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Familjearbete är samtal och rådgivning som stöder vuxna i rollen som förälder och hjälper familjer att klara av vardagen. I familjearbetet stöder man familjernas livskompetens, växelverkansfärdigheter och barnuppfostran i praktiken.

Familjearbetet kan ordnas i anslutning till rådgivningen, småbarnspedagogiken, skolan eller familjecentret. Familjearbete kan också utföras hemma hos familjen.

Vid behov hänvisar medarbetarna inom familjearbetet familjerna till andra serviceproducenter.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 28.5.2023