suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Undervisnings- och kulturministeriet

Prövningsbaserade statsunderstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Inom undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde finns flera understödsformer för bl.a. utbildning, vetenskap, konst, idrott och ungdomsarbete. Ministeriet beviljar understöd till bl.a. kommuner och samkommuner, föreningar, stiftelser, aktiebolag och andra registrerade sammanslutningar. Bidrag beviljas inte privatpersoner, med undantag av idrottsstipendier.

För vem och på vilka villkor

Målen för understöden och de närmare kriterierna för beviljande varierar beroende på understödsform. De beskrivs i den understödsvisa ansökningsannonsen. Ansökningsannonser och mer information om ansökan, användning och övervakning av statsunderstöd hittas på ministeriets webbplats http://minedu.fi/avustukset.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avUndervisnings- och kulturministeriet
Ansvarig för tjänstenUndervisnings- och kulturministeriet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Undervisnings- och kulturministeriet
Uppdaterad: 1.6.2021