suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Undervisnings- och kulturministeriet

Alternativt namn UKM

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar för utvecklandet av Finlands utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitik. Till ministeriets verksamhetsområde hör småbarnsfostran, utbildning, studiestödet, forskning, konst och kultur, upphovsrätt, idrott, ungdomsarbete, bibliotek och kyrkliga ärenden.

Ministeriet bereder lagar, författningar och beslut samt ärenden i anslutning till hur budgetmedlen används. Ministeriets uppgift är att se till att den information som behövs för att fatta politiska beslut finns att tillgå. Ministeriet leder också verksamheten inom sitt förvaltningsområde och representerar Finland i EU:s organ och i det internationella samarbetet.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@minedu.fi

Besöksadress
Sjötullsgatan 10
00170 Helsingfors
Besöksadress

Registratorskontor

Riddaregatan 2 b
00170 Helsingfors
Besöksadress
Sjötullsgatan 1
00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245872-8

Telefon
Växel
+358 29516001 
(lna/msa)

Webbsida
minedu.fi
minedu.fi

Postadress
PB 29
00023 Statsrådet