suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pensionsskyddscentralen

Övervakning av företagares arbetspensionsförsäkringar

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När du inleder aktiv företagarverksamhet, får du ett informationsbrev från Pensionsskyddscentralen. I brevet får du anvisningar om hur du ska ordna med företagarens obligatoriska FöPL-försäkring och arbetstagarnas pensionsförsäkringar. Syftet med brevet är att säkerställa att den lagstadgade pensionsförsäkringen inte glöms i brådskan när företaget grundas.

Informationsbrevet med försäkringsanvisningar sänds till företagare eller företag som registrerar sig i Skatteförvaltningens register som mervärdesskattskyldiga. Det är ändå bra att redan i planeringsskedet av företagarverksamheten ta reda på hur pensionsförsäkringen ska ordnas.

Gör så här

Teckna en pensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag. Om din bransch har en pensionskassa, kan du ordna pensionsförsäkringen i den. Den lagstadgade försäkringen enligt lagen om pension för företagare kan inte ersättas med frivilliga försäkringar.

Pensionsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendietagare, dvs. LFöPL-pensionsförsäkringar, sköts av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

Om en företagare inte har tecknat en FöPL-försäkring, uppmanar Pensionsskyddscentralen företagaren att göra det inom en skälig tid. Företagaren kan teckna försäkringen i efterhand för det innevarande året och de tre föregående åren. Pensionsskyddet för tiden före det kan inte kompletteras i efterskott.

Om företagaren inte följer uppmaningen, tecknar Pensionsskyddscentralen en FöPL-försäkring för företagaren på företagarens bekostnad i ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPensionsskyddscentralen
Ansvarig för tjänstenPensionsskyddscentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Pensionsskyddscentralen
Uppdaterad: 4.3.2022