suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Understöd och premiering

  • E-tjänst

En av Lappträsk bildningsnämnds uppgifter (som grundar sig i ungdoms- och idrottslagen och lagen om kommunernas kulturverksamhet) är att stöda och utveckla ungdoms-, idrotts- och kulturaktiviteterna i kommunen. I praktiken betyder det bland annat att stödja föreningars verksamhet i form av föreningsunderstöd.

Ansökningar om understöd söks i mars-april.

Premiering

Lappträsk bildningsnämnd välje ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 3.5.2023