suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Understöd till föreningar

  • Tjänst
  • Lappträsk
  • Offentlig tjänst

Fritidstjänsterna har som målsättning att öka kommuninvånarnas och lokala föreningarnas delaktighet. Bildningsnämnden i Lappträsk beviljar understöd till ideella föreningar, grupper och privata personer som i Lappträsk gör ungdoms-, idrotts- och kulturarbete. Understöd kan även beviljas till föreningar utanför kommunen om de ordnar verksamhet i Lappträsk. Bildningsnämnden har fastställt utdelnings ...

Gör så här

En förening som är registrerad i kommunen Lappträsk eller som organiserar aktiviteter i Lappträsk kan ansöka om föreningsbidrag från bildningsnämnden.

Ett föreningsunderstöd kan beviljas för följande ändamål:

  • föreningens allmänna aktiviteter och kostnader
  • utbildning för att stödja föreningens aktiviteter
  • drift- eller renoveringskostnader för lokalerna
  • organisera händelser och evenemang
  • för ett annat specifikt mål eller projekt

Understödet kan därför sökas till exempel för underhåll av hembyggdsmuseer, vård av lokalt hembyggdsarbete, talkoktiviteter, projekt för att förbättra byamiljön, reparation och underhåll av ungdomsföreningshus, underhåll av idrottsplatser, utbildning av föreningens personal, organisation av olika kulturevenemang, barn- och ungdomsklubbar etc.

Ansökningar om bidrag söks i mars-april. Ansökningsformuläret med bilagor returneras elektroniskt.

Det har varit problem med skickandet av bilagor med blanketten. Om bilagorna orsakar problem för dig skicka dem i en skild e-post till adressen kunta(a)lapinjarvi.fi. Skriv klart och tydligt till vilken ansökan bilagorna hör.

https://www.lapinjarvi.fi/wp-content/uploads/Foreningsunderstod-ansokningsdirektiv-1.pdf

För vem och på vilka villkor

Understöd beviljas inte till skattepliktigt samfund, såsom t.ex.

- församling

- distriktsorganisationer

- takorganisationer

- sådana ändamål, till vilka föreningen redan fått understöd från kommunen eller staten

- verksamhet som skolorna ordnar

Servicen tillhandahålls av

Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun

Ansvarig för tjänsten

Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Ansvarig för texten: Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun
Uppdaterad: 3.5.2023