suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Justitiekanslersämbetet

Klagomålsblankett på nätet

  • E-tjänst

Ett klagomål till justitiekanslern kan skrivas genom att fylla i blanketten och sändas till justitiekanslersämbetet med tryckknappen i blankettens nedre del.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Justitiekanslersämbetet
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Justitiekanslersämbetet
Uppdaterad: 15.12.2020