suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslern övervakar att statsrådet och republikens president samt domstolarna och de övriga myndigheterna iakttar lagen i sin verksamhet. Justitiekanslerns uppgifter omfattar även övervakning av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet. De ärenden som ska avgöras av justitiekanslern bereds vid justitiekanslersämbetet.

Kontaktuppgifter

E-post
registratorskontoret.jka@gov.fi

Besöksadress

Snellmansgatan 1 A

00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245975-5

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702459755002
Förmedlarkod:
E204503
Tilläggsuppgift:
Justitiekanslersämbetets FO-nummer: 0245975-5, E-fakturaoperatör: OpusCapita Solutions Oy
Telefon
Registratur
+358 295162902 
(lna/msa)

Webbsida
Justitiekanslerns webbsida
justitiekanslern.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PB 20

00023 Statsrådet