suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Justitiekanslersämbetet

Organisation

Justitiekanslern övervakar att statsrådet och republikens president samt domstolarna och de övriga myndigheterna iakttar lagen i sin verksamhet. Justitiekanslerns uppgifter omfattar även övervakning av advokater, offentliga rättsbiträden och rättegångsbiträden med tillstånd. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet. De ärenden som ska avgöras av justitiekanslern bereds vid justitiekanslersämbetet. Justitiekanslers­ämbetet agerar också som en centraliserad extern rapporteringskanal för visselblåsarskyddet.


Bekanta dig med organisationens servicekanaler