suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Justitiekanslersämbetet

Justitiekanslern övervakar lagligheten i regeringens och ministeriernas samt republikens presidents ämbetsåtgärder. Justitiekanslern övervakar dessutom att domstolar, myndigheter och tjänstemän samt andra som ålagts ett offentligt uppdrag följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Justitiekanslern har även vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över advokater. Justitiekanslern arbetar i anslutning till statsrådet. De ärenden som ska avgöras av justitiekanslern bereds vid justitiekanslersämbetet.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@okv.fi

Besöksadress
Snellmansgatan 1 A
00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245975-5

Telefon
Registratur
+358 295162902 
(lna/msa)

Webbsida
Justitiekanslersämbetets webbsida
www.okv.fi/sv

Postadress
PB 20
00023 Statsrådet