suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Dataombudsmannens byrå

Elektronisk blankett: anmälan om personuppgiftsincident

  • E-tjänst

Den personuppgiftsansvarige kan anmäla en personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå med en elektronisk blankett. Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd, socialvårdstjänster eller den ekonomiska ställningen) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post.

Tjänster

Ansvarig för texten: Dataombudsmannens byrå
Uppdaterad: 16.11.2021