suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller verksamhet som avfallsmäklare

  • E-tjänst

Ansökan, ändringar i verksamheten och periodiska inspektioner för bedrivning av yrkesmässig avfallstransport eller verksamhet som avfallsmäklare för anteckning i avfallshanteringsregister.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 22.10.2020