suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ange en ny adress för boendepar... - Uppdatera adressen för ett tillstånd som köpts senast 16.1.2024

  • E-tjänst

Du kan ändra din adress på tillståndet via nätet eller genom att meddela om adressändringen till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Vi kan ändra adressen på tillståndet när den nya adressen har uppdaterats i befolkningsdatasystemet.

Om tillståndet innehåller uppgifter för två fordon kan du bara ändra adressen genom att besöka kundtjänsten. För grupptillstånd kan du göra adressändringen per telef ...

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Tjänster

Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 29.2.2024