suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Munhälsovårdens tjänster

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munhälsovården tillhandahåller tandläkar-, tandhygienist- och tandskötartjänster. Dessa inkluderar munhälsokontroller, handledning för egenvård, behandling av tandköttssjukdomar, plomberingar och rotfyllningar. Behandlingsplanen utarbetas alltid individuellt. Förutom basvård erbjuder vi specialtandvård, såsom tandreglering, mun- och käkkirurgi, protetik och rotfyllning.

Du kan få tandvård enli ...

Gör så här

Om du har symtom i tänderna eller munnen eller om du har fått en skada på tänderna eller munområdet, gör en bedömning av symtomen i Omaolo. Du får instruktioner och kan vid behov lämna en kontaktbegäran till en yrkesutbildad person. Alternativt kan du ringa den centraliserade telefontjänsten mån-fre kl. 7.45–15.00.

Bråskande vård och jour

Jour på vardagar:  Brådskande vård fås på tandkliniker i Keusote-området. Ring den centraliserade telefontjänsten tfn 0192260700, mån-fre kl. 7.45–15.

Jour på kvällar, veckoslut och söckenhelger: Akut första hjälpen-vård fås på Parksjukhuset i Helsingfors (HUS). Ring HUS jour för munsjukdomar, tfn 09 471 71110, mån-fre kl. 15–21 och lör-sön kl. 8–21.

Jour nattetid: Akut första hjälpen-vård fås på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors (HUS). Sök dig till nattjouren endast om det finns ett omedelbart vårdbehov och vården inte kan skjutas upp till följande vardagsmorgon. Ring innan du söker vård. Vårdbehovet bedöms via Jourhjälpen, tfn 116 117, varje dag kl. 21–8.

Avbokning av en tid

Avboka vid behov din mottagningstid senast kl. 15 föregående dag genom att ringa den centraliserade telefontjänsten. Det räcker att du har lämnat en begäran om återuppringning inom den utsatta tiden. Personer som fyllt 18 år debiteras en avgift för en oavbokad tid.

Lördagstider måste avbokas vid behov senast fredag kl. 15. Du kan göra en plötslig avbokning efter detta på lördag mellan kl. 8 och 10 till följande telefonnummer: Hyvinge 040 8074 660, Träskända 050 4971 420 och Nurmijärvi 050 4971 559 och Tusby p. 050 497 1527.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Mellersta Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 6.5.2024