suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Munhälsovården

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Munhälsovården i Soite erbjuder undersökning och behandling av mun- och tandsjukdomar för invånare i alla åldrar i Soite-området. Till verksamhetsställena hör tandklinikerna i Karleby, Kronoby, Lestijokidalen och Perho ådal.

Gör så här

Tidsbeställningar till munhälsovården görs i regel genom att ringa. Se anvisningar gällande tidsbeställning på Tidsbeställningssidan.

För vem och på vilka villkor

Av personer som fyllt 18 år tar vi ut en avgift på 50,80 € för ett uteblivet besök.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvårdstjänsterna omfattar främjande av munhälsan och hälsoundersökningar samt undersökning, förebyggande och behandling av munsjukdomar. Mun- och tandvården samarbetar med den övriga hälso- och sjukvården och socialvården.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023