suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Sibbo kommun ordnar frivillig morgon- och eftermiddagsverksamhet för alla elever i årskurs 1 och 2. Man har beslutat att erbjuda verksamheten till alla elever i årskurs 1–6 för vilka ett beslut om särskilt stöd gjorts. Sibbo har åtagit sig att ordna minst tre timmar eftermiddagsverksamhet varje skoldag. Beroende på deltagarantal kan verksamhet ordnas under vardagar t.ex. mellan klockan 7.30–16.30. ...

Gör så här

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet

Den gemensamma ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2024–2025 är 19.3–5.4.2024. Ansökningsblanketten finns i Wilma.

Du hittar ansökningsblanketten på Wilmas framsida när du öppnar rullgardinsmenyn på sidans övre kant (tre streck) och väljer rubriken ”Blanketter”. Observera att du inte kan använda mobiltelefonens Wilma-app för att fylla i blanketten.

Du kan ansöka om en plats till ditt barn inom morgon- och eftermiddagsverksamheten i Wilma, även utanför den officiella ansökningstiden. Kontakta den egna skolans skolsekreterare som ger ytterligare information om ansökningsprocessen.

Om du saknar användarkoder till Wilma eller om du har problem med koderna, kontakta wilma.helpdesk@sipoo.fi.

Kontakta skolans rektor för mer information om morgon- och eftermiddagsverksamheten.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra årskursen samt för elever i alla årskurser som får särskilt stöd.

Verksamhetens syfte

Det allmänna målet för morgon- och eftermiddagsverksamheten är att främja barnets allsidiga välbefinnande och att erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö före och efter skoldagen. Syftet med verksamheten är att stödja barnets växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar samt stödja familjerna och skolan i deras fostrande arbete. Ett annat syfte är att förebygga riskfaktorer som uppkommer då barnen tillbringar fritiden ensamma eller utan tillsyn.

Verksamhetens innehåll

Morgon och eftermiddagsverksamheten har en egen innehållslig karaktär, för vilken mångsidighet, behovsinriktning och frivillighet är utmärkande. Anordnaren och den som genomför verksamheten definierar och väljer detaljinnehållet och eventuella betoningar. De innehållsmässiga helheterna i morgon- och eftermiddagsverksamheten har fastställts i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen enligt följande:

  1. etisk tillväxt och likvärdighet, 2. lek och växelverkan, 3. motion och friluftsliv, 4. måltider och vila, 5. kultur och traditioner, 6. handens färdigheter och pyssel, 7. visuellt, musikaliskt, kroppsligt och språkligt uttryck, 8. mediefärdigheter, 9. vardagssysslor, 10. levnadsmiljön och en hållbar livsstil, 11. olika kunskapsmässiga och färdighetsmässiga ämnesområden.

Tidpunkt för verksamheten

Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan anordnas på vardagar i regel ungefär mellan klockan 7.00 och 17.00. Tidpunkterna är riktgivande för verksamheten och varierar något vid de olika verksamhetsställena. Mer detaljerad information om tidpunkterna för verksamheten fås av skolorna. Morgonverksamhet ordnas inte i alla skolor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra årskursen samt elever i alla årskurser som får särskilt stöd kan ansöka till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar mellan klockan 7 och 17.

Verksamheten strävar efter att stöda barnens utveckling och tillväxt, främja välfärd och jämlikhet samt förebygga utslagning och öka delaktighet.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamheten som helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av organisationer, sammanslutningar och företag. Kommunen beslutar om månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna verksamheten.

Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också fungera som morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten för barn med funktionsnedsättning ordnas i samverkan mellan kommunen och välfärdsområdet.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 2.4.2024